Polityka prywatności

Dziękujemy za korzystanie z naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://wecreo.com (dalej jako: „Wecreo”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Celem Serwisu jest udostępnienie informacji o Wecreo Sp. z o.o. oraz o produktach i usługach oferowanych przez właściciela serwisu. Opisana poniżej Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników Serwisu Internetowego wecreo.com.

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności, 
Zespół Wecreo.com

O NAS

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego wecreo.com jest „WECREO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548111; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł; NIP: 5252613650; REGON: 361028875 (dalej jako: „Wecreo”).

 2. Właścicielem bazy danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Serwisu Internetowego jest WECREO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000548111, posiadającą NIP 5252613650, , Regon: 361028875, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł w całości wpłaconym.

 3. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu Internetowego Wecreo.com jest Wecreo Sp. z o.o. (dalej jako „Administrator”).


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wecreo Sp. z o.o. przetwarza dane dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem wecreo.com. Dane te przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody dla poniższych celów:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Dane osobowe przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym:

 • Usługi bezpłatnego dostępu do wersji demonstracyjnej systemu Kogidu LMS.
  W tym celu przetwarzamy następujące dane zawarte w formularzu: adres e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, firma.

 • Usługi bezpłatnej prezentacji funkcjonalności systemu MedPad CLM.
  W tym celu przetwarzamy następujące dane zawarte w formularzu: adres e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, firma.

 • Usługi bezpłatnego dostępu do newslettera.
  W tym celu przetwarzamy następujące dane zawarte w formularzu: adres e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, firma.

 • Kontakt z osobą udostępniającą swoje dane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  W tym celu przetwarzamy następujące dane zawarte w formularzu: adres e-mail, imię i nazwisko.

2. Marketing usług własnych Wecreo

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z marketingiem produktów oferowanych przez Wecreo Sp. z o.o. Wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie, może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych, które pozwolą nam przesłać dostosowane do Twoich potrzeb informacje na temat usług, produktów Wecreo Sp. z o.o. Dane te obejmować mogą: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, liczbę pracowników, czas trwania umowy. Powyższe dane mogą podlegać profilowaniu w związku z celami marketingowymi Wecreo Sp. z o.o. 

Wszelkie informacje handlowe, informacje o produktach i usługach Wecreo Sp. z o.o. przesyłane są w oparciu o wyrażoną w Serwisie zgodę. Podanie jakichkolwiek danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych i w celach przesyłania informacji handlowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem uzyskania bezpłatnego dostępu do wersji demonstracyjnej platformy Kogidu LMS oraz prezentacji systemu MedPad CLM.

Do wysyłki Newslettera wykorzystywany jest podany w formularzu adres e-mail.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z Serwisu przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie takich danych, aczkolwiek odwołanie zgody na przetwarzanie tych danych skutkuje usunięciem danych, zarejestrowanych w Serwisie i brakiem możliwości dalszego korzystania z funkcjonalności Serwisu takich jak dostęp do wersji demonstracyjnej platformy Kogidu LMS.

 2. Udzielone zgody można wycofać w każdym momencie, korzystając z dostępnego na stronie wecreo.com formularza kontaktowego wpisując swój adres e-mail oraz treść „wycofanie zgody” w polu „wiadomość”. 

 3. W celach marketingowych Wecreo Sp. z o.o. może przetwarzać adres IP oraz inne dane dotyczące aktywności w Serwisie – w tym dane dotyczące podstron odwiedzonych w Serwisie, dane o korzystaniu z poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, a także czas wizyty na poszczególnych podstronach Serwisu. Dane te mogą być łączone z adresem e-mail.

 4. W powyższych przypadkach dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na marketingu bezpośrednim usług własnych Wecreo Sp. z o.o.


KOMUNIKACJA W SERWISIE WECREO.COM

W celach związanych z udzieleniem Ci odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego, Wecreo Sp. z o. o  może przetwarzać dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, a także wszelkie inne dane, które zawrzesz w treści przesłanej wiadomości.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, może jednak okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi na  przesłane zapytanie.

W tym przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na dążeniu do udzielenia Ci najpełniejszej informacji dotyczącej produktów i oferowanych usług przez Wecreo Sp. z o.o.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w Serwisie przysługują przedstawione poniżej prawa.

 1. Prawo do sprostowania: jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, przysługuje prawo do żądania wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;

 2. Prawo do usunięcia danych osobowych;

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przetwarzaniu danych osobowych.
  Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją przysługuje bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;

 5. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 6. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Wszelkie żądania związane z prawami dotyczącymi danych osobowych można zgłosić za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wpisując w pole „wiadomość” treść żądania.

OKRES, PRZEZ KTÓRY PRZETWARZANE BĘDĄ DANE 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia funkcjonowania Serwisu wecreo.com, lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

COOKIES

Ogólne informacje o cookies

Serwis wecreo.com korzysta z plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie.

Celem używania Cookies jest lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników z Serwisem pozwalającą na poprawę organizacji treści i układu Serwisu. Pliki cookies dostarczają informacji o sposobie korzystania z Serwisu, przekierowaniach, a także liczbie odwiedzin i czasie wizyt na poszczególnych podstronach Serwisu. Cookies służą także do dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących języka strony).

Pliki cookies Serwisu zapisywane są na urządzeniach automatycznie. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki traktowane jest jako zgoda na wykorzystywanie cookies.


GOOGLE ANALYTICS

W serwisie wecreo.com wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics – usługa analizowania ruchu w sieci oferowana przez Google Inc. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na urządzeniach użytkownika serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez użytkowników z Serwisu zapisywane są na serwerze Google w USA. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji, aby świadczyć dla Wecreo Sp. z o.o. usługę analizy sposobu użytkowania Serwisu, do tworzenia raportów o aktywności w Serwisie. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google.


REMARKETING

Serwis korzysta z narzędzi remarketingowych, by móc kierować do użytkownika reklamy w serwisie Google (Sieć Reklamowa Google).


ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności. Jeżeli polityka prywatności zostanie zmieniona np. w wyniku jej dostosowania do nowych przepisów prawa użytkownik Serwisu zostanie o tym fakcie poinformowany.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 10 grudnia 2018 r.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Wecreo Sp. z o.o. namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Wecreo.com.

 2. Właściciel Serwisu wecreo.com stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.