multichannel

Multichannel w pharmamarketingu, czyli jak wypełnić lukę między wizytami?

Multichannel w pharmamarketingu, czyli jak wypełnić lukę między wizytami?

Podstawową formą kontaktu firmy farmaceutycznej z lekarzem lub farmaceutą jest wizyta przedstawiciela medycznego. Podczas kilkuminutowej rozmowy przedstawiciel, za pomocą ulotki, osobistego uroku a od kilku lat również iPada, przedstawia zalety promowanego przez siebie produktu, przekonuje dowodami naukowymi, kusi ceną, korzyściami dla pacjenta. I na koniec wychodzi…