CLM

Jak tworzyć prezentacje e-detailingowe?

Korzystanie podczas wystąpień publicznych z prezentacji multimedialnych jest bardzo powszechne. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ wystąpienie zilustrowane efektownymi slajdami pomaga w ciekawszym przedstawieniu tematu, a słuchaczom ułatwia odbiór prezentowanych informacji. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Niektóre prezentacje są nudne i niezrozumiałe w związku z tym mogą zniweczyć plany autora: odbiorcy nic nie zapamiętają i mogą mieć poczucie straconego czasu.