5 zalet implementacji rozwiązań AR/VR w e-learningu

E-learning, choć już sam w sobie jest innowacyjną metodą uczenia, nieustannie ewoluuje. Dopasowuje się do poziomu rozwoju technologicznego, oferując coraz to nowsze rozwiązania. Jednym z najciekawszych, które zdają się być przyszłością, jest rozszerzona rzeczywistość w edukacji, czyli technologie AR/VR. Zobacz, czym one są, dlaczego warto je wprowadzać oraz jak w praktyce mogą wyglądać szkolenia z ich wykorzystaniem.

Na początek najważniejsze: czym w ogóle są technologie AR/VR. Zacznijmy od rozwinięcia angielskich skrótów.

  • AR to inaczej augumented reality, czyli „wzbogacona / rozszerzona” rzeczywistość.

  • VR to z angielskiego virtual reality, czyli rzeczywistość wirtualna.

Dla laika te dwa pojęcia mogą brzmieć bardzo podobnie. Tymczasem różnice między rozwiązaniami są dość znaczące.

Technologie VR to te, które wdraża się przy pomocą urządzeń VR – systemów z okularami VR (które niektórzy porównują żartobliwie do cegieł), a także rozmaitymi kontrolerami. Po założeniu takich okularów użytkownik trafia do zupełnie nowej rzeczywistości – cały świat, który postrzega z wykorzystaniem wszystkich zmysłów jest wygenerowany komputerowo.

Inaczej jest w przypadku AR. Te technologie, zgodnie z nazwą, rozszerzają rzeczywistość niewirtualną. Jeśli chcesz zrozumieć, jak działają, przypomnij sobie osławione okulary Google (które okazały się ostatecznie porażką) albo gry w stylu Pokemon GO. Korzystając z takich technologii, nadal pozostajesz w „naturalnym” środowisku, które jest dodatkowo wzbogacane o niezbędne elementy.

Szkolenia z wykorzystaniem VR / AR – czy to w ogóle możliwe?

Jak najbardziej tak! Rozszerzona rzeczywistość w edukacji powoli zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. Dobre platformy e-learning wdrażają rozwiązania, które pozwalają jeszcze lepiej połączyć doświadczenia offline oraz online. To bardzo praktyczny, a co najważniejsze – efektywny edukacyjnie kierunek działania, gdy chodzi o szkolenia. Wirtualna rzeczywistość wnosi bowiem zupełnie nową jakość doświadczeń, a wraz z nimi więcej rozrywki oraz lepsze przełożenie na poszerzenie wiedzy.

Jak wpływa na szkolenia wirtualna rzeczywistość? Poznaj 5 najważniejszych zalet

Zalety, które niesie za sobą rozszerzona rzeczywistość w edukacji, są niepodważalne. No dobrze, ale jakie to korzyści? Poznaj pięć najważniejszych – zarówno z perspektywy usera, a więc kursanta, jak i zespołu odpowiadającego za opracowanie i administrację programem szkoleniowym.

#1 Głębokie „zanurzenie” w szkolenie

Jedną z kluczowych zasad efektywnego uczenia jest stworzenie kursantowi szansy na „zanurzenie się” w materiale lekcyjnym – tak, aby doświadczał go wszystkimi zmysłami. Po co? Odpowiedź jest bardzo prosta: im wyższy poziom zaangażowania i im więcej zróżnicowanych „punktów styku” z materiałami, tym bardziej nowe wiadomości i umiejętności zagnieżdżą się w pamięci.

Już standardowe rozwiązania stosowane przez platformy e-learning, takie jak grywalizacja, tworzenie multimedialnych lekcji w formie gier i inne interaktywne elementy, podnoszą stopień zaangażowania. Nic jednak nie zadziała tak efektywnie jak szkolenia z wykorzystaniem VR.

Rozszerzona rzeczywistość w edukacji zwiększa „zanurzenie” w materiał, ponieważ:

  • „odcina” użytkownika od jego naturalnego otoczenia i pozwala mu przenieść się do świata wykreowanego na potrzeby szkolenia – chodzi zarówno o pełne zaangażowanie zmysłu wzroku i słuchu, jak też coraz częściej dotyku,

  • dostarcza wielu bodźców jednocześnie – działa w trzech wymiarach, więc stwarza poczcie realizmu,

  • zapobiega rozproszeniu uwagi – gdy kursant korzysta z VR, nie docierają np. powiadomienia o nowych e-mailach czy rozmowy telefoniczne, co sprawia, że może się on w pełni skoncentrować na „tu i teraz” oraz przeznaczyć całe swoje zasoby na naukę .

#2 Możliwość przeprowadzenia realistycznych symulacji

Korzystanie z symulatorów, np. podczas szkoleń lotniczych, nie jest niczym nowym. Jednak to właśnie VR/AR sprawia, że poszerza się zakres zagadnień, które można poddać symulacji, a sam proces nabiera realizmu.

Już dziś z wykorzystaniem technologii VR tworzone są np. e-wycieczki (można je wykorzystać choćby podczas on-boardingu i innych szkoleń wstępnych, aby zapoznać pracownika z układem budynku i jego specyfiką, a także podczas szkoleń dla przewodników, itp.), a także gry edukacyjne ze scenariuszem. Przykładowo, strażak może w trakcie takiej symulacji wypracować efektywne techniki gaszenia pożarów w trudnych sytuacjach.

#3 Więcej interakcji – lepsze efekty

Już na początku XX wieku Edgar Dale rozwinął teorię „stożka zapamiętywania” – określił zasady, na jakich mózg radzi sobie z przyswajaniem nowych informacji w różny sposób. I choć sama teoria była wielokrotnie poddawana w wątpliwość, generalna zasada, którą ustalił amerykański edukator, zdaje się być nadal aktualna. Zasadniczo: im bardziej uczeń jest zaangażowany w lekcję i im bardziej aktywne działania podejmuje, tym więcej zostaje w jego głowie.

To właśnie dlatego wykład teoretyczny, choćby był najbardziej wciągający, tak szybko „wyparowuje” z głowy, jeśli nie nastąpią po nim zajęcia praktyczne, które utrwalą tę wiedzę. I to dlatego coraz częściej platformy e-learning wykorzystują technologię AR/VR.

Kiedy kursant „przenosi się” do rozszerzonej lub wirtualnej rzeczywistości, wchodzi z nią w interakcję. Może np. wykonać symulację rozmowy z klientem, obsługi konkretnego urządzenia czy produktu lub inne praktyczne zadania. Dokładnie takie, które realizuje na co dzień. W efekcie jest zmuszony do wysilenia umysłu i zastosowania teorii w praktyce. To często świetna zabawa, a przede wszystkim – szansa na utrwalenie wiedzy na dobre.

#4 Jeszcze większa personalizacja

Współczesny e-learning dąży do jak najlepszego dopasowania specyfiki szkoleń do potrzeb indywidualnych kursantów. Już bez VR można zrobić wiele, np. ustalić konkretną ścieżkę edukacyjną dla każdego z pracowników czy dopasować tempo i poziom trudności lekcji do tego, jak użytkownik radzi sobie z materiałami.

Również technologie AR/VR dają szerokie możliwości personalizacji. W końcu szkolenie będzie niczym gra komputerowa, której przebieg jest uzależniony od działań i decyzji podejmowanych przez użytkownika. To kolejny raz przekłada się na większą atrakcyjność oraz wyższą efektywność.

#5 Korzyści analityczne

Z perspektywy administratorów i twórców szkoleń e-learning ważne jest to, jak zastosowane mechanizmy uczenia przekładają się na skuteczność poszczególnych lekcji. Dlatego obserwują zarówno wyniki poszczególnych kursantów, jak i zbierają „Big Data” – to one pozwalają planować długofalowe strategie działania i wprowadzać zmiany w e-kursach.

Technologie VR/AR śledzą każdy ruch użytkownika, który przechodzi przez lekcję z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Rejestrują np. jego ruchy i sposób, w jaki reaguje on na przedstawione obiekty i zadania. Sensory mogą zapisywać także reakcję emocjonalną na materiały. To bardzo cenne informacje, dzięki którym można jeszcze łatwiej wypracować skuteczne sposoby przekazywania wiedzy i umiejętności.

Choć technologie AR/VR w e-learningu dopiero się rozwijają, to one stanowią przyszłość nowoczesnej edukacji, nie tylko w biznesie. Chcesz je zacząć wprowadzać już teraz? Skontaktuj się z Kogidu. Wspólnie znajdziemy rozwiązania, które pozwolą Ci korzystać w pełni z zaawansowanych możliwości na miarę XXI wieku.


http://www.learningsolutionsmag.com/articles/2374/vr-and-ar-in-elearning-ready-for-prime-time

https://elearningindustry.com/virtual-reality-training-vr-changes-ld-4-ways

https://elearningindustry.com/use-vr-for-elearning-3-innovative-ways

https://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Dale#Cone_of_Experience

https://elearningindustry.com/ways-ar-vr-technologies-impact-elearning