Blended learning – czym jest i jakie są jego zalety?

E-learning czy tradycyjne szkolenia – też stoisz przed taką alternatywą. A kto powiedział, że nie możesz ich połączyć w ramach jednej strategii edukacyjnej? To właśnie idea, która przyświeca tzw. blended learning. Zobacz, na czym polega ta metoda uczenia (się) i jakie są korzyści z jej stosowania.

Wydaje się, że blended learning to stosunkowo nowe pojęcie w świecie dydaktyki – kojarzone z rozwojem nowoczesnych technologii. Tymczasem jego korzenie sięgają głębiej, bo już do lat 60-tych ubiegłego stulecia, kiedy zaawansowane platformy e-learningowe nawet jeszcze się nikomu nie śniły. Warto jednak wiedzieć, że rozumienie samego pojęcia blended learning oraz jego przełożenie z teorii na praktykę zmieniło się na przestrzeni lat.

Blended learning – co to jest?

Czym jest blended learning (B-learning)? Tłumacząc dosłownie z angielskiego, można powiedzieć, że to „zmieszane nauczanie”. Co z czym się miesza? Definicja na początku była dość nieostra. Początkowo koncepcja ta opierała się na mieszaniu różnych metod dydaktycznych (np. wprowadzaniu materiałów audio na zajęciach). Przełom przyszedł jednak wraz z rozwojem technologii komputerowej.

Precyzyjna definicja tego, co dziś rozumiemy pod pojęciem blended learning, pojawiła się w 2006 roku. Jej autorami są Curtis J. Bonk oraz Charles R. Graham, którzy właśnie wówczas wydali książkę „Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions”. Wskazali w niej, że blended learning system to połączenie tradycyjnych metod nauki z tymi realizowanymi zdalnie, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej.

Mówiąc krótko, B-learning splata ze sobą klasyczną naukę oraz e-learning – w ramach jednego, spójnego programu dydaktycznego.

Gdzie można zastosować blended learning?

B-learning sprawdza się nie tylko w edukacji szkolnej, uniwersyteckiej, czy na typowych kursach dydaktycznych, np. językowych. Tę metodologię wdrażają również przedsiębiorstwa. Na przykład, myśląc o rozwoju kompetencji pracownika w obszarze technik sprzedażowych, firma może zaplanować:

  • kurs e-learningowy, który przedstawi teorię związaną z kluczowymi strategiami komunikacji z klientem, językiem korzyści itp.,

  • warsztaty, które pozwolą nabyte podczas e-szkolenia umiejętności przełożyć na ćwiczenia praktyczne, z „żywym” partnerem,

  • podsumowanie i test końcowy na platformie e-learningowej.

Już ten krótki opis pokazuje, jak wiele możliwości otwiera blended learning system.

Jakie są najważniejsze korzyści systemu blended learning?

System blended learning, jak pokazuje powyższy przykład, pozwala przede wszystkim skutecznie połączyć teorię z praktyką. To nie jedyna zaleta tego rozwiązania. Oto kilka innych, które warto wziąć pod uwagę.

#1 Elastyczność

Połączenie obu strategii szkoleniowych w ramach jednego programu poszerza możliwości przekazania informacji w sposób najbardziej dogodny w danym momencie. Na przykład część e-learningowa kursu może stać się bazą wiedzy teoretycznej (tej podstawowej i rozszerzonej) oraz zapewnić skuteczne narzędzia do powtarzania informacji i testowania stopnia ich przyswojenia. Tradycyjna zaś, uwzględniająca kontakt face-to-face z tutorem – może być poświęcona wyjaśnieniu bardziej zawiłych zagadnień, odpowiadaniu na pytania związane z materiałami na e-platformie czy wspomnianym już ćwiczeniom praktycznym. E-kurs może również dawać dostęp do nagrań wideo z wykładów, na które kursant nie dotarł osobiście, a także być źródłem dodatkowych informacji. To osoba ucząca się wybiera, kiedy, w jakim tempie i z czego korzysta.

#2 Niższe koszty

Inwestycja w regularne szkolenia realizowane metodą tradycyjną wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Co jednak, jeśli większość zajęć offline zastąpisz e-kursem? Wówczas koszty związane z przygotowaniem materiałów dydaktycznych ponosisz de facto tylko raz, a korzystać z nich mogą kolejne zespoły pracowników. Wystarczy uzupełnić je np. comiesięcznym spotkaniem z trenerem, aby wzmocnić efekty.

#3 Oszczędność czasu

Choć blended learning zakłada częstszy kontakt z materiałami dydaktycznymi, ilość czasu, jaką szkolenia pochłaniają kursantowi wydaje się mniejsza. Przede wszystkim dlatego, że materiał jest rozłożony na wiele krótkich lekcji, do których kursant ma dostęp w dowolnym momencie dnia. Może więc przejść przez kolejny moduł np. pod koniec dnia pracy czy w wolnej chwili – np. czekając na spotkanie z klientem.

Oszczędności płyną również z faktu, że tutor, który pozostaje z kursantami również on-line, może właśnie na platformę załadować wszystkie materiały dydaktyczne, w tym ćwiczenia i testy – zamiast poświęcać czas na ich wydrukowanie, rozdanie, zebranie, sprawdzenie itp.

#4 Wysoka efektywność

Proces zdobywania i poszerzania wiedzy trwa długo i jest żmudny. Jednorazowe szkolenie z trenerem może przynieść chwilowy wzrost zapału do działania i inspirację do wprowadzenia zmiany do stylu pracy. Ale czy przełoży się – samodzielnie – na realne podniesienie kompetencji i uzyskanie przydatnych umiejętności? No cóż, nie zawsze i nie do końca. Jeśli jednak połączysz tradycyjne warsztaty z regularnie przeprowadzanym szkoleniem on-line (np. w systemie microlearningu), szanse na osiągnięcie mierzalnych efektów drastycznie wzrastają. A to dlatego, że:

  • ten sam materiał jest powtarzany co najmniej dwukrotnie, i to w innej formie,

  • nabyta wiedza teoretyczna może być przećwiczona w praktyce,

  • kursant może pogłębić uzyskane podczas tradycyjnego warsztatu informacje, korzystając z bazy wiedzy e-kursu.


#5 Dopasowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego kursanta

Pracownicy Twojej firmy zajmują różne – choć nierzadko pokrewne – stanowiska. Każdy z nich ma również indywidualny styl pracy i uczenia się. Tradycyjne szkolenia mają to do siebie, że są najczęściej prowadzone dla większej grupy kursantów jednocześnie. Rzadko jest więc czas na dopasowanie tempa zajęć do indywidualnych oczekiwań uczestników, czy też na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Te braki idealnie uzupełnia e-learning. Kurs, który będzie dopełniał tradycyjne szkolenie, może być realizowany o dowolnej porze i w dowolnym tempie. A dobre platformy edukacyjne, w tym Kogidu, dają możliwość kontaktu z tutorem – a co za tym idzie, zadania pytania czy podjęcia dyskusji. Co więcej, kursanci mogą również sami dodawać nowe materiały na platformę – zdobywając nową wiedzę i dzieląc się nią z innymi.

#6 Większa regularność nauki

Tradycyjne szkolenia mają okazjonalny charakter – nawet jeżeli są częścią szerzej zakrojonego cyklu. Za to z e-kursu użytkownik może skorzystać codziennie, i to zarówno w biurze, jak i w domu czy w drodze do pracy. Na laptopie, tablecie, a nawet na smartfonie. To – w połączeniu z wdrożeniem mechanizmów grywalizacji czy krótkich modułów microlearningowych – pomoże wypracować nawyk codziennego uczenia się. Nawet kilka minut każdego dnia przyniesie spektakularne rezultaty.

#7 Bardziej atrakcyjna forma zajęć

Różnorodność jest w cenie – zwłaszcza w świecie nowoczesnej edukacji. Nuda i monotonia nie sprzyjają efektywnej pracy mózgu. Za to mieszanie ze sobą tradycyjnych spotkań z tutorem czy warsztatów i szkoleń oraz pracy z materiałami multimedialnymi zapewnia nieustanną atrakcyjność uczenia się. A to – po raz kolejny – przekłada się na efektywność systemu blended learning.

Jak widać, blended learning to ciekawa strategia prowadząca ku wieloaspektowemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników, którą warto wdrożyć. Zastanawiasz się, jak to zrobić w praktyce? Skontaktuj się z zespołem Kogidu, a wspólnie wypracujemy niezbędne rozwiązania.


https://elearningindustry.com/benefits-of-blended-learning-6-major